Oferta > Asesores Financiación Náutica

Avantatges i serveis - AFINAN

Gestories Nàutiques

Empresa Asesores Financiación Náutica
Descompte -10%
Contacte

C. Higini Angles, 4, Altillo 2
43001 Tarragona (Tarragona)
Tel. 977 520 470
afinan@afinan.com
www.afinan.com

TRAMITACIONS D’ESBARJO
 • Matriculació embarcacions homologades CE
 • Matriculació vaixells usats d’importació
 • Matriculació de vaixells de més de 24 mts d’eslora
 • Permisos de construcció de vaixells de més de 24 mts d’eslora
 • Matrícules Turístiques
 • Renovació matrícules turístiques
 • Precintes i desprecintes voluntaris
 • Matricules Motos
 • Canvis de domini
 • Canvis de Nom
 • Canvis de llista
 • Canvis de motors (Interior ,fora borda ,dintre fora borda)
 • Despatx de rol
 • Llicencies estació de radio
 • Renovació certificats de navegabilitat
 • Legalització equips radio
 • Obtenció nº de MMSI Baixes de bandera Espanyoles