Oferta > Bufete A.Prats

LOGO A.PRATS

Reducció del 10% sobre la base imposable de l’import dels honoraris professionals per la prestació del serveis d’assessorament jurídic.

Empresa Bufete A.Prats
Descompte 10%
Contacte

Travessera de Gracia, 17-21

008021 Barcelona

937680096

669855796

albert,prats@bufeteprats.com

bufeteprats.com