Oferta > Bufete Escura

Bufete Escura

Assessorament legal i fiscal nàutic

Empresa Bufete Escura
Descompte -30%
Contacte

C. Londres, 43
08029 Barcelona
Tel. (00.34) 93 494 01 31
Fax (00.34) 93 321 74 89
escura@escura.com
www.escura.com

ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL
30% sobre les tarifes de preus recomanades
Consultes gratuïtes a socis
Serveis Fiscal i Comptable
 • Assessoria Comptable.
 • Assessoria Fiscal.
 • Confecció de comptabilitats.
 • Confecció de documents tributaris (mensuals, trimestrals i anuals).
 • Inspeccions fiscals.
 • Llibres oficials i comptes anuals.
 • Anàlisis de Gestió.
 • Informes econòmics.
 • Anàlisis estats financers.
 • Comptabilitat analítica.
 • Control de Gestió
Serveis Laboral
 • Assessorament general i específic en Dret Laboral.
 • Assistència en procediments d’acomiadament, redacció de cartes i negociacions.
 • Defensa judicial i representació davant organismes administratius.
 • Recursos davant la Inspecció de Treball, recàrrec de prestacions i accidents.
 • Expedients concursals.
 • Reestructuracions empresarials.
 • Mesures col·lectives: Convenis d’Empresa, Informes i anàlisi de les mesures col·lectives adequades, Expedients de modificació de condicions de treball, Acomiadaments col·lectius, Expedients de Regulació de Treball: temporals i d’extinció, Memòria de viabilitat econòmica per justificació de causes econòmiques.
 • Gestió de nòmines