Oferta > Escura Consulting

escuraconsulting

Consultoria Econòmica

Empresa Escura Consulting
Descompte -30%
Contacte

C. Londres, 43
08029 Barcelona
Tel. (00.34) 93 494 01 31
Fax (00.34) 93 321 74 89
escura@escura.com
www.escuraconsulting.com

Serveis Consultoria Econòmica
  • Consultoria de posicionament i diagnòstic:
Conèixer el seu estat econòmic, el dels seus competidors i el de l’entorn on desenvolupa la seva activitat, permet saber que fa bé, en què és diferent i en què ha de millorar.
  • Anàlisis evolutiu de l’empresa:
Conèixer la seva evolució durant els últims anys permet corregir estructures, planificar inversions i prendre decisions.
  • Anàlisis sectorial:
El informe sectorial permet conèixer la realitat del sector de Constructors de Maquinària, o del sector d’interès.
  • Consultoria jurídica:
Conèixer la situació jurídica de l’empresa permet establir mesures per mantenir-la ordenada jurídicament.