Oferta > Gestoría Nàutica Mediña

Avantatges i serveis - Gestori Mediñà

Gestories Nàutiques

Empresa Gestoría Nàutica Mediña
Descompte -10%
Contacte

Gran Via de Jaume Primer, 76
17001 Girona
Tel. 972 201 769
info@medinya.com
www.medinya.com

TRAMITACIONS D’ESBARJO
 • Matriculació embarcacions homologades CE
 • Matriculació vaixells usats d’importació
 • Matriculació de vaixells de més de 24 mts d’eslora
 • Permisos de construcció de vaixells de més de 24 mts d’eslora
 • Matrícules Turístiques
 • Renovació matrícules turístiques
 • Precintes i desprecintes voluntaris
 • Matricules Motos
 • Canvis de domini
 • Canvis de Nom
 • Canvis de llista
 • Canvis de motors (Interior ,fora borda ,dintre fora borda)
 • Despatx de rol
 • Llicencies estació de radio
 • Renovació certificats de navegabilitat
 • Legalització equips radio
 • Obtenció nº de MMSI Baixes de bandera Espanyoles