Oferta > MR Assessors Nàutics

Avantatges i serveis - MR Assessors Nàutics

Gestories Nàutiques

Empresa MR Assessors Nàutics
Descompte -10%
Contacte

Puerto Deportivo – Local 28
8320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 935 404 656
info@mrasesoresnauticos.com
www.mrasesoresnauticos.com

TRAMITACIONS D’ESBARJO
 • Matriculació embarcacions homologades CE
 • Matriculació vaixells usats d’importació
 • Matriculació de vaixells de més de 24 mts d’eslora
 • Permisos de construcció de vaixells de més de 24 mts d’eslora
 • Matrícules Turístiques
 • Renovació matrícules turístiques
 • Precintes i desprecintes voluntaris
 • Matricules Motos
 • Canvis de domini
 • Canvis de Nom
 • Canvis de llista
 • Canvis de motors (Interior ,fora borda ,dintre fora borda)
 • Despatx de rol
 • Llicencies estació de radio
 • Renovació certificats de navegabilitat
 • Legalització equips radio
 • Obtenció nº de MMSI Baixes de bandera Espanyoles